enginepro.pl

Blog tematyczny o podróżach i motoryzacji

Motoryzacja

Obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą

Obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą

Podróżując samochodem po Polsce konieczne jest posiadanie gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego. Wyjeżdżając za granicę, zestaw koniecznych rzeczy, które muszą znajdować się w aucie, jest jednak inny i uzależniony od kraju, do którego chce się wjechać.

Prawo dotyczące wyposażenia samochodu w innych krajach

Mówiąc o prawie drogowym w krajach Unii Europejskiej należy wspomnieć, że znacząco różni się ono w zależności od kraju, do którego chce się wjechać. W każdym kraju lista obowiązkowych rzeczy, które należy mieć w swoim samochodzie, jest różna. Obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą można zobaczyć w publikacjach Komisji Europejskiej.

Jakie wyposażenie może być obowiązkowe w różnych krajach

Do obowiązkowego wyposażenia w różnych krajach europejskich oprócz gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego mogą należeć zapasowe żarówki, apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, koło zapasowe z narzędziami niezbędnymi do jego wymiany czy też światło odblaskowe.

Czy należy się we wszystko zaopatrywać?

Lista wyposażenia, które należy posiadać w swoim aucie, w zależności od kraju jest bardzo różna, stąd pojawić się może pytanie czy należy wszystkie te rzeczy zakupić przed wyjazdem za granicę. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Wynika to z postanowień konwencji wiedeńskiej w sprawie ruchu drogowego. Prawo ustalone pod koniec lat 70. ubiegłego wieku zostało zaakceptowane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z prawa tego jasno wynika, że wyjeżdżając za granicę należy posiadać jedynie te rzeczy, które są niezbędne w kraju, w którym zarejestrowany został samochód osobowy. Warto o tym wiedzieć, ponieważ często dochodzi do sytuacji, w której przebywając za granicą ludzie otrzymują mandaty za brak posiadania któregoś z elementów wyposażenia. W takim przypadku należy się od otrzymanego mandatu odwołać. W praktyce warto się jednak przede wszystkim zaopatrzyć w rzeczy, które zwiększają bezpieczeństwo, nawet jeżeli nie są one umieszczone na liście niezbędnego wyposażenia w kraju rejestracji samochodu.

Wyjeżdżając za granicę nie jest konieczne posiadanie wszystkich elementów wyposażenia, które obowiązują w różnych krajach. Wynika to z postanowień konwencji wiedeńskiej. Lista obowiązkowego wyposażenia auta jest bardzo różna w zależności od kraju, do którego chce się wjechać. Brak konieczności posiadania wszystkich tych elementów nie oznacza jednak, że nie warto się w nie zaopatrzyć. Posiadanie tych elementów ma bowiem na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżującego, dlatego warto mieć to na uwadze.

Udostępnij