enginepro.pl

Blog tematyczny o podróżach i motoryzacji

Motoryzacja

Dlaczego ubezpieczenie auta jest niezbędne?

Dlaczego ubezpieczenie auta jest niezbędne?

Każdy osoba, która na co dzień przemieszcza się autem wie, że ubezpieczenie OC należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Wiele osób nie posiada jednak świadomości tego, jaki zakres zdarzeń obejmuje takie ubezpieczenie oraz w którym momencie polisa ubezpieczeniowa nie zadziała. W tym artykule dowiesz się czym właściwie jest ubezpieczenie OC, jaką ochronę zapewnia oraz dlaczego właściwie jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Według ustaleń zawartych w Kodeksie Cywilnym, osoba pokrzywdzona może dochodzić roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Mówiąc prościej, osoba, która została pokrzywdzona w zdarzeniu drogowym może domagać się zadośćuczynienia od osoby, która była sprawcą takiego zdarzenia. Najczęściej zadośćuczynieniem w takiej sytuacji są pieniądze. Ubezpieczenie OC chroni sprawcę zdarzenia przed konsekwencjami finansowymi. To właśnie z tego powodu ubezpieczenie auta jest obowiązkowe. W wielu przypadkach, zadośćuczynienie mogłoby okazać się zbyt wysokie, aby sprawca zdarzenia mógł je zapłacić, dlatego w celu ochrony przed takimi sytuacjami, właścicieli samochodów muszą obowiązkowo zakupić ubezpieczenie OC.
Oprócz ubezpieczenia auta, istnieje kilka innych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych. Można zaliczyć do nich ubezpieczenie rolnicze oraz ubezpieczenie OC zawodowe. To drugie należy wykupić w przypadku wykonywania niektórych zawodów takich jak: prawnik, lekarz lub księgowy.

Ubezpieczenie auta – przed czym chroni?

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów stanowi ochronę przed roszczeniami ze strony poszkodowanych w wyniku zdarzenia drogowego. Jeśli jesteśmy sprawcą danego zdarzenia, np. kolizji, osoba pokrzywdzona może domagać się na drodze postępowania cywilnego odszkodowania z naszej strony. Posiadając ważne ubezpieczenie OC, ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty związane z takim zdarzeniem. To właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że w Polsce ubezpieczenie komunikacyjne wykupuje się na samochód, a nie na kierowcę. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty w momencie, jeśli spowodujemy zdarzenie drogowe kierując ubezpieczonym przez nas pojazdem.

Za jakie szkody nie odpowiada ubezpieczyciel?

Ubezpieczenie komunikacyjne ma na celu pomagać sprawcom zdarzenia oraz poszkodowanym. Istnieją jednak pewne wyłączenia odpowiedzialności, podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie odpowiada za pewne zdarzenia, które zostały przez nas spowodowane.
Według Art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczyciel nie odpowiada przede wszystkim za zniszczenie lub uszkodzenie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że jeśli w trakcie wypadku zniszczymy osobie pokrzywdzonej telefon lub laptopa przewożonego w aucie, ubezpieczyciel nie pokrywa takich kosztów.
Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę naszego mienia oraz nie odpowiada za wszelkie zdarzenia związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska.

Udostępnij